~ 2008 Szeptemberi energiák - Az új kezdet: A végtelen szeretet földi paradicsomban való megtestesülése(Celia Fenn csatornázásában)

Szeretett fénymunkások, micsoda idő ez az ünneplésre! Az elmúlt hónapban, 2008 augusztusában a Föld frekvenciája magasabbra emelkedett, mint amilyen valaha is tapasztalható volt itt a bolygón, lehetővé téve az Új Föld archetípusai, a végtelen szeretet és bőség lehorgonyzását. Az Új Föld teljesen meg van alapozva a Föld magasabb dimenzióiban, és mostanra már csak az maradt hátra, hogy ezt a végtelen szeretetet földi paradicsomként megtestesítsétek, és hogy a Paradicsom Kódokat a tevékeny valóságban megnyilvánítsátok.

Csak azt mondhatjk, hogy mi itt a fény birodalmában tiszteljük és ünnepeljük, amit augusztusban ti a Földön elértetek. Közületek sokan csatlakoztak egymáshoz mindenfelé a bolygón, hogy megkönnyítsék az Arany Láng befogadását és lehorgonyzását, mely bolygótokat a feltétlen és szenvedélyes szeretet aranyfényével árasztotta el. Sor kerül ennek a fénynek a Föld kristályhálóiba és a Föld szívhálózatába való becsatornázására, mégpedig azon szándékotok által, hogy a fényt szolgáljátok és a fény csatornáivá váltok. Szeretett fénymunkások, ez már valóban egy Új Föld és egy új hely. A múltatok semmilyen eleme nem modellezheti azt, ahol most vagytok. Messze meghaladtátok Atlantiszt, Egyiptomot és még Lemúriát is, eljutva egy új helyre és egy Új Kezdethez. Azok, akik közületek felébredtek, készen állnak felismerni, hogy ti emberi formában létező isteni lényeg, a teremtő isteniség szikrája vagytok egy anyagi testben, és hogy a ti munkátok az, hogy a Szellemmel együttesen megteremtsetek egy új világot. Tudjátok és mélyen belül érzitek, hogy Isten gyémánt fénye a szívetekben lakozik. S ahogy felismeritek ezt a fényt mind magatokban, mind másokban, készen álltok megtestesíteni a végtelen szeretetet a Földön, és a földi paradicsom örömteli frekvenciáit hordozni.
..
Most van itt az idő, szeretett fénymunkások, hogy fizikai testetek aktiválja a Paradicsom Kódokat, és hogy elkezdjen a feltétlen szeretet magasabb frekvenciáihoz alkalmaznodni. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy az életet áldással és szépséggel éljétek, és hogy földi életetekben békét és bőséget teremtsetek. Most van itt az ideje a megértésnek, hogy hogyan teremthettek bőséget vágyatokkal és szándékotokkal anélkül, hogy küzdenétek vagy nehézségeitek lennének. Megtanuljátok majd, hogy életetekbe egészséget, egyensúlyt és szeretetet teremtsetek. Megtanuljátok majd, milyen erőteljes az, ha a Forráshoz kapcsolódó tiszta csatornátok belső erejéhez igazodtok. Hiszen amikor tisztán rákapcsolódtok a Forrásra, akkor vágyaitok szinte áramlanak a megvalósulásba, és a földi mennyország hatalmas örömét tapasztaljátok meg.
..
Szeretteim, ez az átmenet ideje. Legyetek kedvesek önmagatokhoz, amint elmozdultok a magasab dimenziós életbe. Tudjatok róla, hogy az áramlás időnként könnyű, amint a teremtő megnyilvánulás csodáival dolgoztok, ám néha nehéz lesz, amikor rövid időre viszaestek a régi frekvenciás függőségekbe és félelem-szokásokba. Ez azért fog bekövetkezni, mivel körülöttetek sok ember még a félelem régi frekvenciáin fog létezni és ők kis időre kibillenthetnek benneteket a középpontotokból. Ha ez bekövetkezik, gyengéden csak mozduljatok vissza a szeretet és béke magasabb frekvenciáiba. Nagyon fontos, hogy ti ezt a sugárzó fényt testesítsétek meg, hogy a többiek is megtapasztalhassák a magasabb frekvenciákat, és megtanulják, hogyan igazodjanak ezekhez az energiákhoz. Azt kell hogy mondjuk, hogy a mostani időszakban a ti munkátok fő részét az teszi ki, hogy örömet és békét hordozzatok magatokban, hogy a többiek rajtatok keresztül megtapsztalhassák ezeket az energiákat.
..
Szeretteim, ti mindannyian az Új Föld energiái és kódjai ”energiaátalakítói” vagytok. Meglátjátok majd, hogy az emberek vonzódni fognak hozzátok, hogy megtapasztalják a hangotokban, tekintetekben, érintésetekben megnyilvánuló magasabb frekvenciákat. Egy egyszerű mosoly vagy ölelés képes a feltétlen szeretet hatalmát átadni bárkinek, aki elveszett vagy kereső. Ne becsüljétek le most fényetek hatalmát. Minél jobban sugározzátok belső gyémántfényeteket, annál inkább képesek vagytok mások szívében felébreszteni a gyémántfényt és -ragyogást. Tudjatok róla, hogy mostantól a felébredés nem a tudás vagy információ kérdése lesz, hanem az érzéseké és a szereteté. Nem az számít, amit tanítotok vagy tesztek, hanem az, akik vagytok, és az a szeretet, amely szerető jelenlétetek által másokra árad. Valóban, a felébredett lélek egy olyan mester lélek, aki képes másoknak átadni a feltétlen szeretetet. Szeretteim, az új kezdetek mostani időszaka arra szolgál, hogy igényeljétek spirituális mesterségeteket, és az isteni feltétlen szerezet tiszta csatornáivá, átadóivá váljatok.
..
Az emberek meg fogják érezni sugárzásotokban a békét és szeretetet, és válaszolni fognak erre, megnyílva saját belső sugárzásuknak és békéjüknek. Szeretteim, ezen az Új Földön, most az új kezdetek idején, az energia, frekvencia és sugárzás azok az eszközök, amelyek megnyitják a szíveket és felébresztik a lelkeket. Az öröm, a szeretet és a béke magasabb dimenziós energiák. Amikor ezekben az energiákban éltek, akkor rezegtek együtt az Új Föld energiáival, akkor fejezitek ki az Új Földet, és ezáltal a bőség természetesen áramlik be az életetekbe, együtt a szenvedéllyel, a felelősséggel és az örömmel!
..
Néhányan azt mondhatjátok, hogy mostanra elfáradtatok, és hogy nem láttok változásokat az életetekben. Harcoltok azért, hogy megteremtsétek a bőséget és a szeretetet. Azt válaszoljuk erre, hogy ne bátortalanodjatok el ennyi elvégzett munka után, tudjatok róla, hogy készen álltok az áttörésre. Tudjátok meg, szeretteim, hogy nem találhattok rá addig a változásokra a külvilágban, amíg először belül nem hajtottátok végre ezeket, mivel minden tapasztalatotok a belső valóságotok, gondolatotok és hiedelmetek külső kivetülése. A nagy felemelkedés lényege a belső felemelkedés a régi gondolat- és hiedelemmintákból a szeretet, bizalom és elfogadás új muntázataiba. Talán most sokan még a régi minták elengedésének folyamatában vagytok, megengedve magatoknak, hogy teljesen kapcsolatba lépjetek belső isteniségetekkel, amely a békén és örömön keresztül fejezi ki magát. Szeretteim, még soha nem volt könnyebb kapcsolódni a belső isteniséghez, mint most! Nem szükségeltetik ehhez sokévnyi meditáció és gyakorlás, csak az kell hozzá, hogy válasszatok, és kinyilvánítsátok szándékotokat, és hogy gondolataitokat és hiedelmeiteket ehhez a választáshoz és szándékhoz igazítsátok. Nincsenek nagy titkok és misztériumok, csak egy valóban egyszerű igazság, amely minden pillanatban hozzáférhető a számotokra!
..
Szeretteim, ha meghoztátok ezt a választást, legyek nyitottak az elfogadásra. Tudjátok meg, hogy érdemesek vagytok arra, hogy megkapjátok az Új Földön születési előjogotokat képező örömöt és bőséget. A karmát elengedtétek, nincs szükség arra, hogy szenvedés árán tanuljatok. Ezen az Új Földön az örömön, boldogságon, lényetek erőteljes és szerető kegyelmi állapotokba való kiterjesztésén keresztül fogtok tanulni. Tanuljátok meg, hogyan lássatok mindent az életben szeretként és kgyelemként, eresszétek el a félelmet és az ellenállást, lépjetek be a hálába és a megbecsülésbe. A hála biztosítja, hogy a bőség áramlása tovább folytatódjon, mert az áralmás isteni intelligenciája még több szeretet és áldás kiárasztásával válaszol a hálára, annyival, amennyit ti el kívántok fogadni és meg kívántok osztani, hiszen a bőség isteni intelligenciája titeket is a bőség végtelen kiterjesztésének csatornájaként használ. Ne álljatok ellent a folyamatnak, ne zárjátok le a hiánytól és a veszteségtől való félelmetekben, mivel ezek az Új Földön illúziók és ti nem kívántok többé az illúzióban élni.
..
Tudjátok meg, hogy a világotok, most jobban, mint valaha, visszatükröz BENNETEKET! Amit ‘ott kívül’ láttok, az a szívetekben lakozó hiedelmek és gondolatok direkt tükörképe. Használjátok a bölcsességeteket, hogy hiedelmeiteket és választásaitokat finomítsátok, míg életetekben a szívetek vágyait teremtitek meg. Tudjatok róla, hogy ez annál könnyebb lesz a számotokra, minél gyakorlottabban hoztok választásokat a szívetekből, és igazítjátok szándékotokat a magasabb akarathoz, megengedvén magatoknak, hogy elfogadjátok, amit a Szellem ad, a megadás és hála folyamata révén. Most azzal fejezzük be ezt az üzenetet, hogy néhány javaslatot teszünk, amelyek segítségetekre lehetnek abban, hogy az Új Föld feltétlen szeretetéhez és csodás energiáihoz igazodjatok. Az elmúlt hónapban meglátogattunk az angliai Glastonbury-t, októberben pedig Dél-Franciaországban fogunk üzeneteket átadni. Ezáltal a Grál Kód energiáival, valamint az ikerláng szerepmodelljeinek, Jézusnak és Mária Magdalénának az energiáival, továbbá Arthurnak és Guinevere-nek valamint Avalonnak, a fény tükörszigetének energiáival fogunk kapcsolatba kerülni, illetve ezeket fogjuk aktiválni. Szeretteim, most a hatalmas szeretet és szenvedély, az ikerláng energiák és azok a misztikus helyek, ahogy a Mennyország összeér a Földdel, mind nagyon fontosak. Ahogy ezekben az energiavortexekben, frekvenciátokat és tudatosságotokat felemelve, megtapasztaljátok az emberi formában megjelenő mennyei ikerláng szeretet mélységes szenvedélyét és ezen archetípusok emlékeinek frekvenciáját, egy olyan energetikai térbe emelkedtek, ahol felkészültök az Új Föld közelgő rezgéseire. Ezeket a kapcsolatokat felépíthetitek úgy is, hogy ellátogattok ezekre a helyekre, vagy úgy, hogy energetikailag kapcsolódtok hozzájuk meditáció vagy csoportmunka révén.
..
Elmondjuk, hogy az Új Földön a ceremóniák, rituálék, invokációk egyaránt fontos módjai lesznek a Föld tiszteletének, és a csoportszándék megosztásának. Kiemeljük, hogy nagyon erőteljes, ha csoportként összejöttök a sugárzó fényben, hogy megosztjátok a Földdel a békére és szeretetre való szándékotokat. Ez a szándék, saját energiájának, valamint a magasabb szinteken megosztott energiának az erejével sok kaput fog kinyitni. Ezáltal összegyűjtitek a fény sugarait, és az Új Föld magasabb tudatosságának felébresztésére fókuszáljátok.
2008 szeptemberi energiák

A szeptember nyugodt hónap lesz, mely lehetővé teszi, hogy a bolygón az agusztusi hatalmas fény-lehorgonyzások után integrálódjon és kiegyensúlyozódjon az energia. A telihold szeptember 15-ére, a vízjegynek számító Halakba esik. Ez jó idő lesz arra, hogy azzal a szándékkal tartsatok víz-szertartásokat, hogy aktiváljátok a Paradicsom Kódokat, és hogy a bolygó víztestébe behozzátok a szeretet és hála magasabb frekvenciáit. Az újhold szeptember 29-én lesz, a Mérleg jegyében. A Mérleg az engynsúlyt, harmóniát és a kapcsolatokat reprezentálja, és időszaka mindig megfelelő arra, hogy az életetekben jelenlévő kapcsolatokban megjelenő harmónia felett meditáljatok, és hogy még több magvát ültessétek el a harmóniának és szeretetnek.
..
A Merkúr szeptember 24. és október 14. között retgrográd mozgást végez, ebben az időben nyugodtnak és békésnek kell lennetek, legyetek óvatosak mindenféle döntéssel és választással. A Plútó még mindig a Nyilasban van, a Galaktikus Középponttal együttállásban, erőt adva a nagy felemelkedésnek és átalakulásnak. Azonban most a Jupiter a Bakban és a Szaturnusz a Szűzben tartózkodik, ami azt jelenti, hogy az átalakulás lencséi most magára az anyagi Föld bolygóra fókuszálódnak. Ez valóban megfelelő idő a végtelen szeretet megtestesítésére, és a mennyország Földre hozatalára.
Szeretett fénymunkások, ez egy csodálatos időszak, kívánjuk, hogy a fénykalandotok folytatódjon örömben és játékosan. Bárcsak mindent, amit szívetek kíván, szeretettel és hálával tapasztalnátok meg!